Share
Scroll down

Our Awesome
Team

Thế mạnh của AHH là sự kết hợp giữa sáng tạo, bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp

  • 01. Chức vụ: : ARCHITECT / DESIGNER
  • 02. Email : hien.doan@ahh.com.vn
  • 03. Phone : 0343 109 867

Đoàn Thị Hiền

Kiến trúc sư quy hoạch/ Cảnh quan

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top