Share
Detail

Our Team

Thế mạnh của AHH là sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm cùng sự sáng tạo và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp

  • 01. Chức vụ : Manager
  • 02. Email : limzim3004@gmail.com
  • 03. Phone : 0906 073 004

Đinh Thành Hưng

Vai trò : Chủ trì thiết kế/ Thiết kế ý tưởng/ Thiết kế chi tiết
Số năm kinh nghiệm : 7 năm

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top