Share
Detail

Our Team

Thế mạnh của AHH là sự kết hợp giữa sáng tạo, bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp

  • 01. Chức vụ : Chủ nhiệm thiết kế cơ điện
  • 02. Email : Quang.mai@ahh.com.vn
  • 03. Phone : 03325

Mai Xuân Quang

Vai trò : Chủ trì cơ điện/ Giám đốc thiết kế
Số năm kinh nghiệm : 25 năm

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top