Share
Detail

Our Awesome
Team

Thế mạnh của AHH là sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm cùng sự sáng tạo và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp

  • 01. Chức vụ : Director
  • 02. Email : huong.nguyen@ahh.com.vn
  • 03. Phone : 0912 068 618

Nguyễn Thanh Hương

Vai trò : Quản lý dự án/ Chủ nhiệm dự án/ Chủ nhiệm lập dự án
Số năm công tác : 18 năm

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top