Share

Chung cư Thương mại - Khu đô thị
Dragon City-Park

Chung cư Thương mại - Khu đô thị Dragon City-Park
  • Địa điểm : Phường Hoà Hiệp Nam, Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng
  • Quy mô dự án : 14 tòa, 23 tầng, 1 tầng hầm
  • Chức năng : Chung cư thương mại
  • Phạm vi dịch vụ : Thiết kế ý tưởng / Thiết kế cơ sở
  • Năm thực hiện : 2021
© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top