Share

Khu phức hợp TMDV
& Chung cư CC Bắc Sông Cấm

Khu phức hợp Thương mại dịch vụ & Chung cư cao cấp Bắc Sông Cấm
  • Địa điểm : Hải Phòng
  • Chủ đầu tư : TBA
  • Quy mô dự án : 4.3 ha
  • Chức năng : Thương mại dịch vụ, chung cư cao cấp
  • Phạm vi dịch vụ : Thiết kế ý tưởng
  • Năm thực hiện : 2023
© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top