Share

Khu phức hợp trung tâm
Xúc tiến Đầu tư Thương mại dịch vụ
và Nhà ở Tân Dương

Khu phức hợp trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại dịch vụ và Nhà ở Tân Dương
  • Địa điểm : Hải Phòng
  • Chủ đầu tư : TBA
  • Quy mô dự án : 4.7ha
  • Chức năng : Thương mại dịch vụ, nhà ở
  • Phạm vi dịch vụ : Thiết kế ý tưởng
  • Năm thực hiện : 2023
© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top