Share

Nhà ở xã hội
Evergreen Bắc Giang - CT1

Kiến trúc công trình

Chi tiết
Thông tin dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân Bắc Giang tại Lô CT1
  • Địa điểm : Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  • Chủ đầu tư : Liên danh Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang
  • Quy mô dự án : 05 tòa, 20 tầng, 1 tầng bán hầm
  • Chức năng : Nhà ở xã hội
  • Phạm vi dịch vụ : Thiết kế ý tưởng, Thiết kế cơ sở, Bản vẽ thi công, Giám sát tác giả
  • Năm thực hiện : 2021

Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân Evergreen Bắc Giang, nằm tại lô CT1 khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Với mục tiêu kiến tạo nên một môi trường sống hài hòa, dự án chú trọng tạo nên các công trình bền vững hòa giữa thiên nhiên và con người, đồng thơi vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương.

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top