Share

Nhà ở xã hội HH-01

Nhà ở xã hội Thanh Hóa
  • Địa điểm : Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
  • Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở và đô thị HUD
  • Quy mô dự án : 01 tầng hầm, 10 tầng nổi
  • Chức năng : Chung cư
  • Phạm vi dịch vụ : Phương án kiến trúc
  • Năm thực hiện : 2019
© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top