Share
Detail

Our Team

Thế mạnh của AHH là sự kết hợp giữa sáng tạo, bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp

  • 01. Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
  • 02. Email : huy.tran@ahh.com.vn
  • 03. Phone : Add Content

Trần Quang Huy

Vai trò: Phó Chủ tịch HĐQT

© AHH 2020 / All rights reserved.
Back to top